گروه آموزشی و فرهنگی آپریم

کتاب داستان انگلیسی – PSYCHO

کتاب داستان انگلیسی – PSYCHO | مطالعه‌ی داستان کوتاه  انگلیسی یکی از بهترین روش‌ها برای بالا بردن مهارت...

دسته‌بندی -داستان کوتاه Intermediate

داستان کوتاه انگلیسی PSYCHO

کتاب داستان انگلیسی – PSYCHO

کتاب داستان انگلیسی – PSYCHO | مطالعه‌ی داستان کوتاه  انگلیسی یکی از بهترین روش‌ها برای بالا بردن مهارت های listening و reading می‌باشد. همچنین استفاده از داستان کوتاه به شما کمک خواهد کرد تا لغات بیشتری را یاد بگیرید. این داستان برای زبان...