گروه آموزشی و فرهنگی آپریم

دوره رایگان تقویت LISTENING

دوره رایگان تقویت LISTENING |

مهارت شنیداری یا همان LISTENING یکی از مهمترین بخش‌ها در برقرار کردن ارتباط می باشد. اگر شما تعدادی زیادی لغت را حفظ کرده باشید، قواعد و گرامر زبان را به خوبی بدانید و حتی بتوانید به خوبی صحبت کنید، اگر متوجه نشوید که طرف مقابل شما چه می‌گوید یا اشتباه متوجه شوید، در برقرار کردن ارتباط دچار مشکل خواهید شد.

بیشتر زبان آموزان اهمیت این مهارت را درک نکرده و کمترین میزان وقت را برای آن صرف می‌کنند. این مهارت را تنها با تمرین است که می‌توان تقویت کرد. در آزمون های مهم